Lezen en gelezen worden

 

Het simpele feit dat u de woorden die u nu onder ogen komen kunt lezen, is toch minder vanzelfsprekend dan u zou denken! Lezen, goed lezen is een kunst op zich.
In de huidige, snelle tijd van korte berichten en slordig geformuleerde zinnen is het een wonder dat er niet nog meer misverstanden ontstaan dan dat er al ontstaan. Hoe vaak gebeurt het niet, dat een bericht over bijvoorbeeld een activiteit georganiseerd door het Cultureel Café Dalfsen niet goed gelezen wordt en er verkeerde conclusies getrokken worden uit het (kranten)bericht of de aankondiging op de website. Soms worden door dat onjuiste lezen verwachtingen gewekt die niet waargemaakt kunnen worden, en dus een teleurstellende avond brengen.
Maar ook het feit dát we kunnen lezen is een klein wonder. Gelukkig leven we in een land waar zowel jongens als meisjes naar school gaan en leren lezen. In vele landen is er helaas nog steeds de schrijnende situatie dat meisjes een schoolopleiding geweigerd wordt. Overigens, onderzoek heeft uitgewezen dat meisjes betere lezers zijn dan jongens. Lezen, zo las ik ergens, is het cement van de samenleving. Het lezen van gedichten en verhalen helpt mensen om sociaal te kunnen functioneren: het inleven in de verhaalpersonages helpt dan ook om zich in te leven in mensen in het dagelijks leven.
Ruim de helft van de bevolking schijnt minstens één keer per week een boek te lezen. Maar niet iedereen is gecharmeerd van meer lezen dan de facebookpagina op de mobiele telefoon. Misschien is wel de verplichte leeslijst op de middelbare school debet aan het feit dat er een negatieve houding ontstaat ten aanzien van het lezen van boeken. Hoewel aan de andere kant de leerlingen daartoe juist worden aangezet om te lezen. Ze ontdekken dat het heerlijk om te kunnen (ver)dwalen in een spannende detective, een heerlijk kinderboek, een fraai geconstrueerde roman of een sprankelend gedicht.
Lezen en gelezen worden van boeken, het is niet vanzelfsprekend. In lang voorbije tijden vertelden mensen elkaar verhalen, want er heerste grote ongeletterdheid. Langzaamaan ontstonden de handgeschreven boeken, letterlijk en figuurlijk monnikenwerk. De uitvinding van de drukpers in 1453 was geweldig! Boeken hoefden niet meer overgeschreven te worden, maar er konden vele exemplaren gedrukt worden.
Lezen. Het vergt voor sommige mensen even doorbijten, maar het brengt enorm veel: werelden gaan open, nieuwe horizonnen openbaren zich en het tijdelijke verblijf in een goed verhaal is als balsem voor de ziel.
Wat een zegen dat er nog steeds uitgeverijen zijn die met liefde voor het vak boeken uitgeven die talloze mensen de kans geven om even vakantie te nemen van de werkelijkheid.
Foekje Dijk