R, R en R

Nog geen vijftig jaar geleden waren de drie grote R’s niet weg te denken uit Pedagogische opleidingsboeken: de woorden Rust, Reinheid en Regelmaat waren de basiswoorden voor een goede opvoeding.  Met deze R’s in het vaandel ging het van baby naar peuter, van kleuter naar tiener, om tenslotte te komen tot een hopelijk evenwichtig en volwassen mens.
Ergens in de achterliggende jaren lijken die drie woorden geruisloos uit de boeken te zijn verdwenen. Niet alleen uit de boeken, ook bij het opvoeden van kinderen hielden zij op te bestaan. En niet alleen bij het opvoeden van kinderen, ook in alle andere geledingen van maatschappij raakten rust, reinheid en regelmaat zoek.

Inmiddels komen via een virtuele achterdeur de kwaliteiten van jaren her weer om de hoek kijken. Het verlangen naar rust in een gejaagde wereld wordt steeds heviger voelbaar.
Bepaalde principes blijken tijdloos te zijn.
Toch zijn kennelijk de woorden rust, reinheid en regelmaat ietwat saaie woorden en krijgen ze een ander etiket opgeplakt. In een wereld die toch tenminste een zeker elan van de hedendaagse mens vraagt, kun je met bovenstaande begrippen eigenlijk niet meer aankomen. Dan liever de meer sexy aanduidingen die hun weg vonden uit oosterse religies, zoals yoga. En wat te denken van de gestage opmars mindfulnesscursussen en meditatieoefeningen.
Meer en meer ontstaat er de behoefte om rust in te bouwen in de eisen die ‘de tijdgeest’ aan mensen lijkt te stellen. De hoeveelheid prikkels die op je afkomt, vormen een gevaar voor de (geestelijke) gezondheid. De aandacht voor uiterlijkheden overstijgt de werkelijke interesse voor de binnenkant van het bestaan. Over-streste studenten, jongvolwassenen met een burn-out, vermoeide oudere mensen: allen zoeken bijna wanhopig naar een manier van leven waarin weer plaats is voor rust. Ah, en dan is de cirkel bijna weer rond. Want het is nog een hele klus om regelmaat in de onregelmatigheid van de 24 uurs economie, en reinheid wat betreft de goede zorg voor jezelf, voor elkaar te krijgen.

Wellicht toch maar weer gewoon bij het begin beginnen. De drie grote R’s weer invoeren bij de opvoeding van onze kinderen, en daarbij lekker zelf meedeinen op de trage golven die dat met zich meebrengt.

Foekje Dijk