Zingen

 

Mijn overgrootmoeder, Beppe Grytsje, wist het al zo ongeveer halverwege de 19e eeuw: ‘Zingen jaagt de duivel op de vlucht …’ Vanzelfsprekend verwoordde ze dit in haar eigen Friese taal, maar om de leesbaarheid van deze column te behouden geef ik maar meteen de vertaling.
Waarschijnlijk bedoelde ze niet ‘de duivel’ in religieuze zin, maar misschien ook wel. Ik kan het haar niet meer vragen. Haar intentie was vermoedelijk vooral, dat wanneer een mens zich niet goed voelt, verdrietig is, zorg heeft of anderszins narigheid ondergaat, zingen dan al deze narigheid op de vlucht kan jagen. In ieder geval heeft de familietraditie deze uitspraak verder gedragen tot op de huidige dag. Niet alleen verder gedragen, ook gepraktiseerd. En ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het werkt!
Beppe was haar tijd ver vooruit. Want pas sinds een paar jaar is er een heuse stichting in het leven geroepen, en wel ‘De foundation Muziek als Medicijn’. Deze stichting ijvert voor de inzet van muziek en zang als volwaardige behandelvorm in de zorg. Een fraaie doelstelling. Het is immers een behandeling zonder bijwerkingen (behalve misschien dat er tranen van ontroering gaan stromen) en zij hoeft ook niet duur te zijn.
Zang kan troosten en verheugen, dat had Beppe Grytsje goed gezien. Inmiddels zijn er wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd met als inhoud dat bijvoorbeeld het luisteren naar muziek een te hoge bloeddruk kan verlagen. Maar ook merkten de onderzoekers dat patiënten die tijdens een operatie naar muziek luisterden duidelijk minder pijn en angst hebben. Ja zelfs minder opiaten nodig hadden na afloop. Pijn, angst en stress, alle namen onder invloed van muziek af. Ook onder narcose hadden de trillingen, de frequenties en het ritme van de muziek en zang een zodanige invloed, dat dit allerlei positieve reacties in het lichaam teweeg bracht.
Al deze onderzoeken verbazen me niet. Als kind had ik het verlangen om ‘later als ik groot ben’ boer te worden en ik was dan ook dikwijls op de boerderij van het vriendje van mijn broer te vinden. Tijdens het melken schalde de muziek door de stallen: de melkafgifte van de koeien groeide ook significant.
Die Beppe Grytsje toch, dat zij dit alles al in het midden van de 19e eeuw wist!Foekje Dijk