Muziekcursus ‘Claudio Monteverdi en het ontstaan van de opera’

Dr. Marcel Zwitser geeft op zijn bekende enthousiaste wijze een cursus over het ontstaan van de opera.

In de late 16e eeuw werden de eerste initiatieven ontplooid die bij de overgang van de 17e eeuw zouden leiden tot het ontstaan van de opera. Achter deze experimenten gingen humanistische idealen schuil, die intrigerend waren maar niet altijd tot bevredigende muzikale resultaten opleverden. Er is wel gesuggereerd dat opera een wiegendood zou zijn gestorven als Claudio Monteverdi (1567-1643) zich niet met de debatten had bemoeid. Zijn Orfeo (1607) wordt algemeen gezien als de eerste opera van formaat en het is tevens de oudste opera die repertoire heeft gehouden.

Typerend voor de werkwijze van Monteverdi is de vermenging van de Griekse mythologie met 16e-eeuwse dramatische conventies en – muzikaal – de volledige variëteit aan instrumentale tussenspelen (intermedio), monodie en madrigalen uit de Florentijnse school.
Orfeo kan tevens worden gezien als het culminatiepunt in het veelbewogen leven van Monteverdi, die enkele jaren voor de compositie van de opera mikpunt in een muziektheoretische controverse was geworden.

De cursus Claudio Monteverdi en het ontstaan van de opera biedt een overzicht over het leven en het werk van de componist die kan worden gezien als de grote initiator van de Italiaanse barokmuziek. Naast Orfeo komt natuurlijk zijn kerkelijk meesterwerk, de Vespro della beata Vergine (1610), uitgebreid aan de orde, maar er zal ook aandacht zijn voor minder bekende werken en composities van tijdgenoten.

Wat Muziekcursus door Dr. Marcel Zwitser
Wanneer Maandagochtend: 18 januari, 1, 15 & 29 februari 2016
Van 10:00 tot 12:00 uur
Waar Westermolen, Dalfsen
Entree € 50,-
Reserveren VÓÓR 4 januari 2016
telefonisch via nr (0529) 43 22 00
via email: kaartencultureelcafe@gmail.com
in uw mail vermelden:
> Muziekcursus
> het aantal gevraagde kaarten
N.B. maximaal 30 deelnemers!

Bij reservering per e-mail ontvangt u per e-mail een bevestiging, waar ook het IBAN-nummer in wordt gegeven.
Uw reservering wordt definitief zodra de betaling binnen is.

De muziekcursus wordt gegeven door dr. Marcel Zwitser. We hebben Marcel Zwitser leren kennen als een begenadigd spreker en vooral inspirerend kenner van (klassieke) muziek.