Literatuurochtenden

 

e-ticketsDinsdag 19 okt, 16 nov 2021,
18 jan, 15 feb, 15 mrt 2022
om 10:00 uur
De Overkant, Dalfsen
Literatuurochtenden
met Jan Eleveld en Simon Peerdeman

Geldigheid van kaartjes
Van deze serie ochtenden is er het vorig seizoen eentje doorgegaan, de eerste met Simon Peerdeman over Jacob van Lennep.
Als u kaartjes hebt voor een of meer ochtenden uit het vorig seizoen die niet zijn doorgegaan, krijgt u automatisch, gratis, een vervangend kaartje voor de desbetreffende ochtend van dit seizoen. Voor de laatste ochtend in de serie dient u dan wel een kaartje te kopen als u die wilt bijwonen.
Dit seizoen is de ochtend ‘De Schoolmeester’ met Simon Peerdeman verschoven van 16 nov. 2021 naar 18 jan. 2022. Daarmee ook de ochtend van 18 jan. naar 15 maart, en voor die van 18 maart wordt nog een nieuwe datum gezocht.
Eerder gekochte kaartjes zijn geldig voor het onderwerp, niet voor de datum. Dus ‘oude’ kaartjes van 16 nov. zijn geldig voor 18 jan. evenals de na 1 jan. 2022 gekochte kaartjes.
Anders gezegd: als er ‘De Schoolmeester’ op staat, zijn ze geldig voor de ochtend van ‘De Schoolmeester’, ongeacht welke datum er wordt genoemd. Evenzo voor de ochtend ‘Multatuli’ en ‘Dèr Mouw’.

Jan Eleveld  is het vorig seizoen niet aan bod geweest. Hij gaat verder met het onderwerp van het eerste seizoen, Russische Literatuur, met daarbij een hoofdrol voor twee steden die een prominente plaats innemen in de Russische literatuur. In zijn woorden:

19 oktober 2021: Sint Petersburg en zijn schrijvers
Sint Petersburg, de tweede stad van Rusland, is nog maar goed 300 jaar oud, maar wordt beschouwd als een van de mooiste steden van Europa. De stad heeft een bewogen geschiedenis.

Vrijwel vanaf de stichting in 1703 hebben schrijvers en dichters Sint Petersburg tot onderwerp van hun verhalen en gedichten gekozen, als decor voor romans en vertellingen, als beschrijvingen van het dagelijks leven in de stad of in de vorm van verslagen van dramatische gebeurtenissen.

Ik behandel de geschiedenis van de stad in de zeer verschillende tijdperken van haar bestaan: de tsaristische periode tot 1917, de communistische tijd voor en na de 2e wereldoorlog en de ontwikkelingen na het uiteenvallen van de Sovjet Unie in 1991, aan de hand van onder meer Poesjkin, Gogol, Dostojevski, Achmatova en de Nederlandse Pieter Waterdrinker.

15 februari 2022: Odessa en haar schrijvers
Odessa is een havenstad aan de Zwarte Zee. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie in 1991 ligt het in Oekraïne, maar qua ontstaan in 1794 en geschiedenis is de stad nauw met Rusland verbonden. Door de ligging aan de Zwarte Zee heeft Odessa van oudsher een zeer kosmopolitisch karakter. Zij is beïnvloed door een veelheid van culturen, van de oude Grieken tot Turken, maar ook West Europeanen en Joden hebben hun stempel op de stad gedrukt.

In de Russische literatuur neemt Odessa en met haar verbonden schrijvers een belangrijke plaats in. Onder meer Isaak Babel, Konstatin Paustovski en het schrijversduo Ilf en Petrov hebben over Odessa geschreven en gebruiken de stad als decor voor hun verhalen. In die zin heeft de stad net als Sint Petersburg een iconische rol.

Ik ga in op de geschiedenis van de stad, mede aan de hand van deze auteurs.

 

Simon Peerdeman gaat verder met zijn serie over de 19de eeuw met Jacob van Lennep als leidraad. De eerste, over Jacob van Lennep, is geweest. In zijn woorden:

15 maart 2022: De Schoolmeester (oorspronkelijke data 16 nov 2021 en 18 jan 2022)
De dichter G. Van de Linde Jz staat centraal. Hij leefde van 1808 tot 1858. Zijn eerste dichtbundel onder zijn pseudoniem De Schoolmeester, verscheen na zijn dood onder redacteurschap van zijn grote vriend J.A. Van Lennep die we het vorig seizoen al zijn tegengekomen.

Nog geen datum: Multatuli (oorspronkelijke datum 18 jan 2022)
We staan stil bij het leven en werk van Eduard Douwes Dekker (1820-1887), beter bekend als Multatuli. En, ik kan U vertellen dat Multatuli meer is dan de schrijver van de Max Havelaar alleen. Bovendien speelt ook hier Jacob van Lennep weer een belangrijke rol.

Nog geen datum: Johan Andreas dèr Mouw (oorspronkelijke datum 15 maart 2022)
Tenslotte wil ik U dinsdagochtend laten kennis maken met het leven en dichtwerk van Johan Andreas dèr Mouw (1863-1919), een  dichter die door Gerrit Komrij en Willem Wilmink uit de vergetelheid is gehaald.
En Jacob van Lennep? Die was al 10 jaar dood toen Dèr Mouw werd geboren.

 

Jan Eleveld heeft na zijn pensionering zijn basale kennis van het Russisch enigszins uitgebreid en zich verder verdiept in de geschiedenis en de actuele ontwikkelingen in Rusland.
Simon Peerdeman is opgeleid als natuurkundige/sterrenkundige. Geen letterkundige maar dat verhindert hem niet om boeiend te vertellen over literatuur, Russisch of Nederlands.

 

Toegangskaarten (€ 30,00 voor de serie van vijf, € 7,50 per ochtend):

 

Alle gegevens bij elkaar:

Wat Literatuurochtenden
met Jan Eleveld en Simon Peerdeman
Wanneer Dinsdag 19 okt, 16 nov 2021, 18 jan, 15 feb, 15 mrt 2022
Start 10:00 uur
Waar De Overkant, Kerkplein 22a, Dalfsen
Entree € 30,00 voor de serie van vijf ochtenden
€ 7,50 per ochtend
Toegangskaarten

 

Als u hieronder, in het kader met adresgegevens, op ‘Grotere kaart weergeven’ klikt, opent zich een nieuw venster waarop de wegen duidelijker zijn aangegeven.