Jan Gorter
De toekomst van ons waterbeheer: van afvoeren naar vasthouden

e-ticketsVrijdag 10 februari 2023, 20:00 uur
Panoramazaal Trefkoele+, Dalfsen

Jan Gorter is als Provinciaal Ambassadeur Drenthe van Natuurmonumenten nauw betrokken bij de diverse discussies over waterbeheer.
En daar zal veel in moeten veranderen.
De natuur lijdt al decennia onder steeds verder gaande verdroging. Maar inmiddels hebben we ook te maken met klimaatverandering, en dat betekent: hogere afvoerpieken (en meer regen in de winter), en steeds grotere droogteperiodes in de zomer. Daardoor krijgt nu ook de landbouw last van droogte. Dat bij elkaar vraagt een herontwerp van ons hele oppervlaktewatersysteem.
Van water afvoeren naar waterberging. Dat vergt een hele cultuuromslag in ons Nederlandse denken.
Jan Gorter vertelt daarover.

Deze avond is gepland omdat woensdag 15 maart 2023 de Waterschapsverkiezingen zijn.
Omdat op 29 november 2022 het initiatiefwetsvoorstel van  Laura Bromet (GL) en Tjeerd de Groot (D66) ook in de Eerste Kamer is aangenomen, is uw stem bij die verkiezing nog belangrijker.
Het aantal geborgde zetels in ‘onze’ waterschap, waterschap Drents Overijsselse Delta,  gaat door die wet namelijk van acht naar vier (twee voor ongebouwd en twee voor natuurterreinen). Bovendien komt de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur van het waterschap te vervallen.

 

Toegangskaarten (€ 12,50):

 

Alle gegevens bij elkaar:

Wat De toekomst van ons waterbeheer: van afvoeren naar vasthouden
Jan Gorter
Wanneer Vrijdag 10 februari 2023, 20:00 uur
Zaal open 19:30 uur
Waar Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108, Dalfsen
Entree € 12,50
Toegangskaarten

 

Als u hieronder, in het kader met adresgegevens, op ‘Grotere kaart weergeven’ klikt, opent zich een nieuw venster waarop de wegen duidelijker zijn aangegeven.