Simon Peerdeman & Jan Eleveld
Literatuurochtenden

e-ticketsDinsdag 18 oktober 2022, 15 november, 20 december 2022, 21 februari, 21 maart 2023
10:00 uur
Panoramazaal Trefkoele+, Dalfsen
De eerste drie ochtenden worden verzorgd door Simon Peerdeman.
De eerste twee daarvan stonden het vorige seizoen ook op het programma, maar zijn toen niet doorgegaan. Kaartje voor de ochtenden, over Multatuli en over Dèr Mouw, zijn ook geldig voor de ochtenden in oktober en november.
Dinsdag 18 oktober
Multatuli, Leven en werk van Eduard Douwes Dekker (1820 – 1887)
Frederik van Eeden beschreef in 1887 het gezapige Nederlandse literaire leven van de negentiende eeuw:
“Men zat rustig om de theetafel. Er was gedankt na het eten. De Gènestet neuriede leekedichtjes,…….., Potgieter rijmde in stilte, nu en dan zei Bakhuizen een ondeugendheidje……
Maar opeens: ‘een licht, een donderslag-…. De Havelaar lag op tafel. De beving werd nog gevolgd door een hele serie naschokken….”
Het verzameld werk van Multatuli omvat zo’n 15 delen. Materiaal genoeg voor een ochtend literatuur.
Dinsdag 15 november
Leven en werk van Johan Andreas Dèr Mouw (1863-1919)
Dèr Mouw is vermoedelijk niet voor iedereen een bekende Nederlandse dichter. Hij is uit de vergetelheid gehaald door Gerrit Komrij. Hij is pas na zijn vijftigste begonnen met het schrijven van gedichten. Dat heeft zo zijn redenen.
Een klein voorproefje

    Lang rolt, een bol van klank, de knal van ‘t schot
    Bonzend van wand tot wand, `t gebergte rond:
    Het dier, door ’t vals onzichtbare gewond,
    Kruipt, om de rand, in scheef verlichte grot;

    En pijnlijk trekt hij met verbrijzeld bot,
    Hinkend, een smal rood streepje over de grond;
    Etc. etc.

Dinsdag 20 december
Luilekkerland
Met de feestdagen voor ogen gaan we ons bezighouden met een korte geschiedenis van het utopisch denken.
Dat utopisch denken heeft niet alleen zijn weerslag gevonden in de schilderkunst en de architectuur, maar natuurlijk ook in de literatuur. Voorbeelden genoeg.
Inderdaad Luilekkerland, schilderij van Pieter Breugel de Oude, maar ook Utopia van Thomas More, Walden van Henry David Thoreau.
En dan zijn we weer bij Frederik van Eeden met zijn utopische, experimentele samenleving Walden, inderdaad vernoemd naar de titel van het boek van Thoreau.
We ondernemen deze reis aan de hand van een onwaarschijnlijk mooie pentekening van Carlijn Kingma.

 

Jan Eleveld neemt de laatste twee literatuurochtenden van het seizoen voor zijn rekening. Beide over de Baltische Staten.
21 februari 2023
De Baltische landen Estland, Letland en Litouwen maken in wisselende vormen al zo’n duizend jaar deel uit van Europa.
Zij kennen alle drie een bewogen geschiedenis met langdurige perioden van overheersing door omringende landen: Duitsland, Rusland, Polen, Zweden.
Sinds het uiteen vallen van de Sovjet Unie in 1991 zijn ze onafhankelijk, lid van de EU en trekken ze veelvuldig samen op.
21 maart 2023
De Baltische geschiedenis, met name die van Estland, wordt prachtig geïllustreerd in de historische roman Tussen drie plagen van de Estse schrijver Jaan Kross (1920-2007).
De verhouding tussen de buitenlandse overheersers en het Estse volk staat daarin centraal, maar het boek geeft ook een mooi beeld van de Noord-Europese samenleving in de tweede helft van de 16e eeuw.

Toegangskaarten (€ 5,00 per ochtend of € 20,00 voor de serie):

 

Alle gegevens bij elkaar:

Wat Literatuurochtenden
met Simon Peerdeman & Jan Eleveld
Wanneer Dinsdag 18 okt, 15 nov, 20 dec 2022, 21 feb, 21 mrt 2023, 10:00 uur
Zaal open 09:45 uur
Waar Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108, Dalfsen
Entree € 5, 00 per ochtend of € 20,00 voor de serie
Toegangskaarten

 

Als u hieronder, in het kader met adresgegevens, op ‘Grotere kaart weergeven’ klikt, opent zich een nieuw venster waarop de wegen duidelijker zijn aangegeven.