Verkenningen in literatuur en poëzie 13 feb. 2018

Leven en werk van Brederode (1585 – 1618)

Aan het eind van zestiende eeuw worden een aantal literaire beroemdheden beroemdheden geboren. Vondel, Hooft, Huygens.
Hooft en Huygens hebben een academische opleiding genoten. Vondel komt qua kennis dicht in de buurt van deze twee.

Daarnaast staat Gerbrand Adriaensz. Bredero, de dichter die dichter bij het volk staat maar toch wel over enige kennis lijkt te beschikken. Hij is geboren en getogen in de Nes, in het hart van de Jordaan als zoon van een schoenmaker. De gegoede middenstand.

Spaanse BrabanderBredero staat midden in het Amsterdamse leven aan het begin van de zeventiende eeuw als de maatschappij volop in beweging is. Na de Val van Antwerpen (1585) vestigen veel Vlamingen in Amsterdam. Voor de autochtone Amsterdammer zijn ze wel eens te nadrukkelijk aanwezig. Dit gegeven verwerkt Bredero in de Spaanse Brabander, een toneelstuk waar de Amsterdammers met leedvermaak naar hebben zitten kijken. Naast toneelwerk schreef Bredero een indrukwekkend aantal gedichten die gebundeld zijn in het Groot Liedboek.

Liedeken
’s Nachts rusten meest de dieren,
ook mensen goed en kwaad,
en mijn lief goedertieren
is in een stille staat,
maar ik moet eenzaam zwieren
en kruisen hier de straat.

 

Jan Kristen (neerlandicus) gaat ook dit seizoen letterlijk en figuurlijk een boekje opendoen over het hoe en wat in poëzie en literatuur.
Het best te omschrijven als verkenningen in de literatuur, waarbij ook veel aandacht zal zijn voor poëzie. Daarbij kan het om schrijvers gaan, om stromingen, om genres.
Er zijn vijf ochtenden in de Westermolen te Dalfsen besproken.
Vooraf reserveren gewenst i.v.m. beperkt aantal plaatsen. Dat geldt zowel voor de hele serie, als voor de aparte ochtenden.
Reserveren: info@cultureelcafedalfsen.nl of tel. 0529 –43 27 98

Kaartverkoop (e-tickets):

De bijeenkomsten kunnen onafhankelijk van elkaar worden bezocht. Er is ruimte voor 30 deelnemers.
Nieuwe deelnemers graag vooraf melden, om in te kunnen schatten hoeveel kopieën van materialen we moeten meenemen:info@cultureelcafedalfsen.nl of bel 0529 –43 27 98.

 

Wat Verkenningen in literatuur en poëzie door Jan Kristen
Wanneer Dinsdagochtend: 10 oktober en 14 november 2018; 9 januari, 13 februari en 13 maart 2018
Van 10:00 tot 12:00 uur
Waar Westermolen, Dalfsen
Entree € 20,- voor de hele serie, of € 5,- per keer
Aanmelden Telefonisch: 0529 – 43 27 98
email: info@cultureelcafedalfsen.nl

 

[mappress mapid=”7″]