Verkenningen in literatuur en poëzie 14 nov. 2017

Paul van Ostaijen

Marc groet ’s morgens de dingen

Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem
ploem ploem
dag stoel naast de tafel
dag brood op de tafel
dag visserke-vis met de pijp

Het is een deel van een dada-achtig gedichtje geschreven door Van Ostaijen, geen briljante leerling op school, wel een bijzonder dichter.
Tijdens zijn korte leven [1896-1928] krijgt hij nauwelijks de waardering die hem later na zijn dood ten deel viel.
Van Ostaijen leeft in de periode tussen de wereldoorlogen. Belgie is tot twee maal toe het slagveld waarbij enorm veel slachtoffers vallen. Het drijft hem in de richting van het humanitaire expressionisme gekoppeld aan het dandyisme in die jaren. Dit alles geprojecteerd tegen door oorlogsgeweld beschadigde Antwerpen, de stad, de havens.

In 1918 week Van Ostaijen uit naar Berlijn waar hij in aanraking kwam het revolutionaire denken zowel politiek als artistiek.

De dichter kenmerkt zich door een afwijkende syntaxis; geen interpunctie, lidwoorden en voegwoorden. Zeker chaotisch voor de lezer uit de twintiger jaren van de vorige eeuw. En voor de poëzielezer anno nu?

 

Jan Kristen (neerlandicus) gaat ook dit seizoen letterlijk en figuurlijk een boekje opendoen over het hoe en wat in poëzie en literatuur.
Het best te omschrijven als verkenningen in de literatuur, waarbij ook veel aandacht zal zijn voor poëzie. Daarbij kan het om schrijvers gaan, om stromingen, om genres.
Er zijn vijf ochtenden in de Westermolen te Dalfsen besproken.
Vooraf reserveren gewenst i.v.m. beperkt aantal plaatsen. Dat geldt zowel voor de hele serie, als voor de aparte ochtenden.
Reserveren: info@cultureelcafedalfsen.nl  of  tel. 0529 –43 27 98

Kaartverkoop (e-tickets):

De bijeenkomsten kunnen onafhankelijk van elkaar worden bezocht. Er is ruimte voor 30 deelnemers.
Nieuwe deelnemers graag vooraf melden, om in te kunnen schatten hoeveel kopieën van materialen we moeten meenemen:info@cultureelcafedalfsen.nl  of  bel 0529 –43 27 98.

 

Wat Verkenningen in literatuur en poëzie door Jan Kristen
Wanneer Dinsdagochtend: 10 oktober en 14 november 2018; 9 januari, 13 februari en 13 maart 2018
Van 10:00 tot 12:00 uur
Waar Westermolen, Dalfsen
Entree € 20,- voor de hele serie,  of € 5,- per keer
Aanmelden Telefonisch: 0529 – 43 27 98
email: info@cultureelcafedalfsen.nl