Vrienden CCD

Vriend worden van Cultureel Café Dalfsen?

Regelmatige bezoekers van het Cultureel Café Dalfsen (CCD) weten dat de activiteiten die het team organiseert niet alleen van hoge kwaliteit en heel divers zijn, maar ook betaalbaar en laagdrempelig.
Dit willen we graag zo houden, om iedereen de kans te geven van deze culturele activiteiten te genieten.

Kwaliteit kost geld. Om dit zonder verhoging van de toegangsprijs mogelijk te maken heeft het CCD per 1 november 2016 ‘Vrienden Cultureel Café Dalfsen’, kortweg ‘Vrienden CCD’ in het leven geroepen.

U kunt vriend worden, door een bedrag per jaar over te maken op bankrekeningnummer NL13 RABO 0313 8363 37 ten name G. Heutink, penningmeester Vrienden CCD , onder vermelding ‘Vrienden CCD’.

Als richtlijn denken wij aan: € 15,- per jaar. Meer mag, ook minder.

Inlichtingen 0529-43 27 98