Literair Café 2018 – 2019 Overzicht

Het komende seizoen bestaat uit vijf sessies: vier dichters en een romanschrijver.
Aanmelden gaat door een telefoontje (0529 – 43 27 98) of email (info@cultureelcafedalfsen.nl).
Voor de hele serie kunt u e-tickets kopen (klik hier), voor aparte ochtenden afrekenen aan de zaal.
MAAR: altijd aanmelden, i.v.m. beperkt aantal plaatsen!
Dinsdagochtend 9 oktober
We beginnen met een toegankelijk dichter: Rutger Kopland, voor de oorlog geboren in Goor waar zijn vader directeur van de gasfabriek [ het gasfabriek zegt men in Twente ] was.
Na zijn studie medicijnen specialiseerde hij zich als psychiater met name voor mensen die kampen met slaapstoornissen.
Kopland spreekt aan door zijn niet-nadrukkelijke stijl, die doordringt tot dat wat mensen beweegt in hun bespiegelingen over de vergankelijkheid. Weemoed wordt gerelativeerd door humor en ironie.
Lees meer
Dinsdagochtend 13 november
In de tweede bijeenkomst zullen we aandacht besteden aan een dichter uit de kring van de Tachtigers: Herman Gorter. De nadruk ligt op de bundel ‘Verzen’ uit 1890, de z.g. sensitivistische gedichten.
Natuurlijk gaan we niet voorbij aan wel het beroemdste gedicht van Gorter het epische gedicht ‘Mei’. We zullen enkele fragmenten uit het gedicht lezen en behandelen.
Het begin van Mei heeft een spreekwoordelijke bekendheid gekregen “Een nieuwe lente en een nieuw geluid”. Het gaat om een verschijnsel in de Nederlandse literatuur dat sporadisch voorkomt.
Dinsdagochtend 8 januari
Midden in de reeks van poëtische giganten lezen we een roman, het laatste fantastische prozawerk van Tommy Wieringa ‘De heilige Rita’.
Op het eerste wat oppervlakkige gezicht een streekroman, het meest plat geschreven genre in de literatuur met zijn voorspelbare handelingsverloop.
Maar bij Wieringa gaat het om wat anders. Samen gaan we ontdekken waarom het werkelijk gaat ook al speelt het verhaal op het platteland aan de Duitse grens. In Vriezenveen? Of speelt het verhaal in een ander dorp dat er locatie kennelijk niet echt toe doet?
Lees meer
Dinsdagochtend 12 februari
Iets heel anders zijn de gedichten van H.C. ten Berge, een moderne eigentijdse dichter, die sterk beïnvloed is door Lucebert, een van de Vijftigers.
Bij Ten Berge speelt het tijdperk van de middeleeuwen een prominente rol, evenals de cultuur van vreemde volkeren, zoals die van de Eskimo’s en de Indianen. De gedichten berusten veelal op de techniek van de montage. Interessant is het daarom de gedichten van Ten Berge door interpretatie te lijf te gaan.
Lees meer
Dinsdagochtend 12 maart
Tot slot gaan we de grens over en bespreken we en genieten we van het werk van Rainer Maria Rilke.
Natuurlijk lezen we de gedichten in het Duits met een enkel gedicht in vertaling ernaast al was het alleen maar om te ontdekken wat bij de vertaling verloren gaat.
Rilke leefde rond 1900. Hij was enige tijd particulier secretaris van de beeldhouwer Rodin. Merkwaardig is het dat hij de eerste vijf jaren van zijn leven als meisje gekleed en opgevoed werd door zijn moeder.
Onder dwang van zijn ouders koos hij voor een militaire carrière. Voer voor psychologen!
Rilke weet in zijn gedichten de fijnste nuances van gevoel onder woorden te brengen.
Lees meer

 

Alle gegevens bij elkaar:

Wat Literair Café
met Jan Kristen
Wanneer Dinsdagochtend 9 oktober en 13 november 2018, 8 januari, 12 februari en 12 maart 2019
Van 10:00 tot 12:00 uur
Waar Westermolen, Molenstraat 16, Dalfsen
Entree € 30.- voor de hele serie, of € 7,50 per keer
Klik hier voor e-tickets voor de hele serie (à € 30,-)
Aanmelden Telefonisch: 0529 – 43 27 98
email: info@cultureelcafedalfsen.nl