Categorie archieven: Reportage

Volle bak met Rob de Wijk

Afgelopen vrijdagavond stroomde de Panoramazaal in de Trefkoele+ vol met bezoekers, die afgekomen waren op de lezing van Rob de Wijk over zijn vorig jaar verschenen boek “De nieuwe Wereldorde, hoe China sluipenderwijs de macht overneemt”. Nadat er, in nauw overleg met De Trefkoele+, nog een aantal extra stoelen bijgeplaatst werden, kon iedereen uiteindelijk plaatsnemen.

Prof. dr Rob de Wijk is een bekend wetenschapper, columnist en oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij woonde vroeger in Zwolle en kent daardoor ook Dalfsen en omgeving.

De druk die op chipmachinefabrikant ASML èn op de Nederlandse regering wordt uitgeoefend actualiseert het onderwerp. China is een land met 1,4 miljard inwoners en een sterke economische groei, zo’n 10% per jaar. Van een industrie gebaseerd op kopiëren is die nu al in vele technologieën leidend, met als bekend voorbeeld de 5G-technologie en kunstmatige intelligentie. Achter deze ontwikkeling lijkt een uitgekiende strategie te zitten met duidelijke doelstellingen:

  • In 2035 is China nummer 1 in technologie en innovatie;
  • In 2049 (de Chinese Volksrepubliek bestaat dan 100 jaar) is China nummer 1 van de wereld.

Volgens De Wijk leven wij nu in een interregnum, een zeker machtsvacuüm en zelfs een breuk binnen het maatschappelijk systeem.  Opkomst en ondergang van wereldmachten is een normaal verschijnsel, meestal gevolgd door oorlogen,  die tot nu toe werden voorkomen door samenwerking (EU, UN, WTO, etc)  en het bestaan van kernwapens. Maar de systeemcrisis neemt met de opkomende invloed van China (4e industriële revolutie en door China ontwikkelde nieuwe zijderoutes) toe. Hierdoor staan onze waarden en orde (instituties, mensenrechten, standaarden, etc.) op het spel.

Het Westen lijkt te reageren met de spoken vanuit het verleden: protectionisme (VS) en soevereinisme (Europa, bv. Brexit), terwijl volgens De Wijk de meest adaptieve blokken overleven. Internationale samenwerking is hierbij cruciaal.

Een boeiende lezing, waar in het Pluscafé onder het genot van een drankje levendig nagepraat en gediscussieerd werd.

VSB Poezieprijs 2017

Rodaan al Galidi, bij velen van ons bekend van zijn druk bezochte, tot nadenken stemmende, maar toch humoristische avond op 3 november, is één van de genomineerden voor de VSB Poezieprijs 2017.
Met zijn bundel “Koelkastlicht”, waaruit hij die avond enige gedichten voordroeg.

Hij is een van de vijf genomineerden, uit 134 inzendingen. Om in aanmerking te komen moet de bundel zijn gepubliceerd tussen 1 september 2015 en 31 augustus 2016.

De winnende bundel zal worden bekend gemaakt op 26 januari 2017.